Arapska medicina - cjenik usluga

Osnovni Tretmani
Trajanje
Cijena
Hidžama (uključene konzultacije)
45 min.
350
Akupunktura (uključene konzultacije)
45 min.
300
Masažni cupping
45 min.
200
Biljni cupping
45 min.
200
Cupping sa vatrom
45 min.
200
Moksa (Moxa)
45 min.
150
Pregled za duhovni tretman
45 min.
500

PAKETI

SPORTSKI PAKET - Tretmani
Trajanje
Cijena
1 tretman masažni cupping
45 min.
200
1 tretman biljni cupping
45 min.
200
1 tretman cupping sa vatrom
45 min.
200
Biljni cupping
45 min.
200
Cupping sa vatrom
45 min.
200
Moksa (Moxa)
45 min.
150
1 tretman moxa
45 min.
150
1 tretman akupunktura
45 min.
300
1 tretman hidžame
45 min.
350
UKUPNO
1400
20% POPUST
1120
CAPPING ZA RELAX PAKET - Tretmani
Trajanje
Cijena
Masažni cupping
45 min.
200
Biljni cupping
45 min.
200
1 tretman cupping sa vatrom
45 min.
200
Cupping sa vatrom
45 min.
200
Moksa (Moxa)
45 min.
200
UKUPNO
750
10% POPUST
675
Paket (2 tretmana u 1 ) - Tretmani
Trajanje
Cijena
Hidžama sa akupunkturom
45 min.
580
Hidžama sa moxom
45 min.
400
Cupping sa akupunkturom
45 min.
360
Cupping sa moxom
45 min.
270
PAKET ZA MRŠAVLJENJE - Tretmani
Trajanje
Cijena
Hidžama
45 min.
350
Akupunktura
45 min.
300
Masažni cupping
45 min.
200
Cupping sa vatrom
45 min.
200
UKUPNO
1050
10% POPUST
945
OBITELJSKI PAKET
odaberite bilo kojih 10 različitih tretmana za 30% popusta
odaberite bilo kojih 6 različitih tretmana za 20% popusta
odaberite bilo kojih 4 različitih tretmana za 10% popusta
Doktor E. M. Sherif Mohammed Askar
Doktor E. M. Sherif Mohammed Askar